เครือข่ายคนหูหนวกตาบอด (ADBN) ขอเชิญคุณเข้าร่วมกับกิจกรรม ฉลองกับผลงานทุกวันของคุณ

english | italiano | español | português | हिंदी | bahasa Indonesia

 เครือข่ายคนหูหนวกตาบอด (ADBN) ขอเชิญคุณเข้าร่วมกับกิจกรรม 

ฉลองกับผลงานทุกวันของคุณ


 ADBN คืออะไร? 

 ADBN เป็นเครือข่ายระหว่างประเทศที่มีสมาชิกมากกว่า 180 ราย ซึ่งล้วนมีความสนใจเรื่องหูหนวกตาบอด เรา ทา งานร่วมกันเพื่อเพิ่มพูนความเข้าใจเกี่ยวกับความหูหนวกตาบอด นา มุมมองที่แตกต่างมาแลกเปลี่ยนกัน และเห็น คุณค่าประสบการณ์ชีวิต ทา งานโดยใช้ความคิดภูมิปัญญา ความรู้ตามทฤษฎีและใช้หลักของการวิจัย 

 ADBN กา ลังฉลองอะไร 

 เรากา ลังฉลองให้กับคุณ! เราได้เปิ ดตัวเครือข่ายที่ต่ออายุใหม่ เราจึงต้องการชื่นชมยินดีกับการแบ่งปันในทุกวันโดยคน หูหนวกตาบอด เรารู้ว่าความหูหนวกตาบอดนั้นมาพร้อมกับความท้าทาย แต่เราก็รู้ด้วยว่าคนหูหนวกตาบอดนั้นมีส่วน ร่วมและช่วยเหลือในการใช้ชีวิตของครอบครัว เพื่อนฝูง ชุมชน และสังคมโดยทั่วไป ในหลาย ๆ ด้าน และเราอยากจะ ขอให้คุณแบ่งปันเรื่องราวของคุณกับเรา! 

 ‘การมีส่วนร่วมในชีวิตประจาวัน’ หมายถึงอะไร? 

 มันสามารถเป็นอะไรก็ได้ เราต้องการชื่นชมยินดีกับสิ่งธรรมดาที่สร้าง ความแตกต่าง ตัวอย่างเช่น คุณทา งานหรือเป็นอาสาสมัคร? บางทีคุณอาจ เป็นเพื่อนที่ดี เป็นหุ้นส่วนที่ดี เป็นพ่อแม่ที่รัก บางทีความสามารถของคุณ อาจเป็นอย่างอื่นเช่น คุณเป็นพ่อครัวที่ดี ศิลปิน นักดนตรี นักเขียน หรือมี อารมณ์ขันที่ยอดเยี่ ยม คุณชอบวิ่ง ปีนป่าย เล่นฟุตบอล หรือว่ายน้า ? คุณ ได้ช่วยสร้างความตระหนักเกี่ยวกับคนหูหนวกตาบอดหรือให้ความรู้แก่ ผู้อื่นหรือไม่? ทั้งหมดนี้เป็นเรื่องราวผลงานที่เราอยากรู้และแบ่งปัน! 

ฉันไม่ได้ทาอะไรเป็นพิเศษ ทาไมคุณถึงฉลองการแบ่งปันเหล่านี้? 

บ่อยครั้ง ที่คนหูหนวกตาบอดมักจะไม่ถูกมองว่ามีส่วนร่วม แต่กลับถูกมองว่าไร้ความสามารถ ไร้ความรอบรู้ หรือเป็นเพียงคนที่ต้องการและรับการช่วยเหลือจากผู้อื่น เราต้องการทราบเกี่ยวกับคุณและการมีส่วนร่วมของคุณเพื่อท้าทายกับมุมมองนั้น! 

โอเค! แล้วฉันจะบอกคุณเกี่ยวกับผลงานของฉันได้อย่างไร 

  • คุณสามารถเขียนบทความเรื่องราว – ในภาษาของคุณเอง – และส่งอีเมลถึงเรา! 
  • คุณสามารถถ่ายรูปหรือวาดภาพและส่งอีเมลถึงเรา!  
  • คุณสามารถสร้างวิดีโอและส่งลิงก์มาให้เรา! 
  • คุณสามารถส่งอีเมลถึงเรา ภาพถ่ายหรือตัวอย่างผลงานของคุณ เช่น ภาพวาด บทกวี และงานเขียน 

รูปแบบใดก็ได้ที่คุณต้องการ! 

คุณจะทาอย่างไรกับผลงานของฉัน? 

เราจะรวบรวมสิ่งที่คุณแบ่งปันกับเราตลอดเดือนมิถุนายน (เดือนแห่งการตระหนักรู้เกี่ยวกับคนหูหนวกตาบอด) จากนั้นจะเปิดตัวการเฉลิมฉลองในวันที่ 30 มิถุนายน 2021 ด้วยการนาเสนอทางออนไลน์ จากนั้นเราจะแบ่งปันผลงานของคุณบนเว็บไซต์ของเรา และผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียของสมาคมคนหูหนวกตาบอดนานาชาติในช่วงหลังจากนั้น เป็นระยะเวลาหลายสัปดาห์ หลายเดือน และคาดว่าอย่างนั้น….! 

ฟังดูแล้วดีมาก! ฉันขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ไหม 

ได้เลย! สาหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่เว็บไซต์ของเราและดูที่ส่วน ‘การฉลองการแบ่งปันทุกวัน’ (Cerebrating Everyday Contribution)และ/หรืออีเมล ไปที่ ประธานของ ADBN คือ คุณ Peter Simcock : peter.simcock@bcu.ac.uk

เรากาลังรอที่จะได้รับรู้เรื่องราวจากคุณด้วยความรู้สึกตื่นเต้น!